Sijoituskoira

© Merja Uimonen

Haluan antaa ja käyttää aikaa jokaiseen koiraani, joten minun ei ole mahdollista pitää suurta laumaa koiria kotonamme. Koiramäärän pitäminen sopivan kokoisena sijoittamalla pentueideni lupaavimman tai lupaavimmat pennut on keino mahdollistaa koirien onnellisuus ja kasvatustyöni jatkuvuus. Sijoituskoira voi olla pentu, aikuinen tai toiselta kasvattajalta ostamani koira, esimerkiksi tuontikoira. Sijoituskoira on sen vastaanottajalle käytännössä kuin oma koira lukuun ottamatta kasvattajalle määräajaksi jäänyttä jalostus- ja omistusoikeutta.

Sijoituskoira on kasvattajan eli luovuttajan valitsema koira, jota hän saa käyttää jalostukseen. Sijoitussopimuksen ajaksi luovuttajalla on koiran jalostus- ja omistusoikeus ja vastaanottajalla koiran hallintaoikeus. Vastaanottaja on sijoitussopimuksen toinen osapuoli eli perhe, jossa koira elää normaalia arkeaan. Sopimusaika on nartun kohdalla 4 vuotta ja se sisältää 1 pentueen, uroksen kohdalla 5 vuotta ja 3 pentuetta (tuontikoiralla mahdollisesti enemmän). Vastaanottaja maksaa luovuttajalle koirasta vakuuden, jonka luovuttaja palauttaa kokonaisuudessaan takaisin vastaanottajalle sen jälkeen kun sopimus on täyttynyt. Vakuus on puolet koiran myyntihinnasta. Mikäli luovuttaja ei käytä koiraa jalostukseen sopimuksen määräajan puitteissa, sopimus raukeaa ja koiran omistajuus sekä jalostusoikeus siirtyvät vastaanottajalle ja vakuus jää luovuttajalle. Luovuttajalla on oikeus myös päättää jättää käyttämättä jalostusoikeutensa, jolloin sopimus voidaan purkaa ennen määräaikaa ja vakuus jää luovuttajalle. Luovuttajalla ei ole oikeutta purkaa sijoitussopimusta ja saada koiraa takaisin, ellei vastaanottaja riko sijoitussopimusta. Mikäli tulevaisuudessa kaikki sujuu mallikkaasti ja haluan käyttää sijoituskoiraa uudelleen sopimuksen täytyttyä, toivon tämänkin mahdollisuuden jätettävän auki. Tällöin koirasta laaditaan erillinen kirjallinen jalostusoikeudenluovutussopimus.

Vastaanottajana eli sijoituskoiran haltijana huolehdit sen rokotuksista, madotuksista, ruokinnasta ja muista välttämättömistä ja oleellisista arjen kuluista. Luovuttajana eli omistajana minä kustannan PEVISA-ehtojen (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman) mukaiset terveystutkimukset ja kaikki astuttamiseen sekä pentueen hoitoon liittyvät kulut. En vakuuta koiraa, joten se jää omaan harkintaasi. Haluan myös käyttää sijoituskoiriani vähintään kaksi kertaa näyttelyssä. Toki sijoituskoti saa myös itse ilmoittaa omakustanteisesti koiran näyttelyyn ja harrastaa sen kanssa mitä tahansa – kaikki koiran kanssa tekeminen ja sen osallistaminen perheen arkeen on erittäin positiivista ja suotavaa. Näyttely- ja koekäynneistä sovitaan erikseen niin, että kustannan ne näyttelyt ja kokeet, joihin haluan koiran ilmoittaa ja vastaanottaja ne, joihin hän haluaa koiran ilmoittaa. Annan vastaanottajalle mahdollisuuden käyttää koiraa näyttelyissä ja kokeissa vapaasti.

Vastaanottajan tulee tiedostaa omat velvollisuutensa ja vastuunsa sopimusta solmittaessa. Sijoituskoiraa hoidetaan ja huolletaan luovuttajan antamien ohjeiden mukaan aivan kuin omaksikin ostettua pentua. Sijoituskoiralle annetaan mukaan samat pennunhoito- ja ruokintaohjeet kuin muillekin pentuesisaruksille. Koirasta on huolehdittava niin, että se on hyvässä kunnossa. Se ei saa olla liian laiha tai lihava. Vastaanottajan tulee myös antaa koiralle vähintään peruskoulutus. Koira tulee opettaa paikallaan seisomiseen, käsittelyyn, hampaiden näyttämiseen ja kehässä liikkumiseen. Vastaanottajan velvollisuuksiin kuuluu myös ilmoittaa viiveettä sijoitusnartun jokaisen juoksun alkamisesta koiran luovuttajalle sopimusaikana. Sijoitusnarttu tulee synnyttämään luonani, joten se muuttaa meille 1-2 viikkoa ennen pentujen arvioitua syntymäajankohtaa ja asuu meillä pentujen kanssa kunnes pennut täyttävät 7 viikkoa. Kaikki tämä kirjoitetaan myös sijoitussopimukseen. Sijoitussopimus tehdään aina kirjallisesti Kennelliiton lomakkeella, jonka sisältöön pääset tutustumaan tästä linkistä.

Parhaimmillaan sijoituskoiran vastaanottajan ja luovuttajan välinen yhteistyö on tiivistä, hedelmällistä ja koirasukupolvia ylittävää. Meillä molemmilla on yhteinen intressi - sijoituskoiran hyvä hoito, mahdollisimman positiivinen esillä olo koiramaailmassa ja sen tuleva panos rodunjalostuksessa. Etsin kokoajan uusia yhteistyökykyistä näyttelyistä ja harrastamisesta kiinnostuneita sijoituskoteja tuleville jalostuskoirille. Toiveena on, että asuisit tunnin ajomatkan sisällä Nakkilasta, mutta pitkäkin välimatka on neuvoteltavissa. Se ei muodostu ongelmaksi mikäli yhteydenpito pelaa ja yhteistyö toimii ennen kaikkea silloin, kun mahdolliset pentusuunnitelmat tulevat ajankohtaisiksi (ml. terveystarkastukset, astutus ja pennutus). Jo useamman sijoitussopimuksen solmittuani olen päässyt tutustumaan upeisiin ihmisiin ja perheisiin, saanut uusia ystäviä ja nähnyt, kuinka helppoa yhteistyö on saada toimimaan kun molemmat osapuolet niin haluavat. Iso kiitos nykyisten sijoituskoirieni perheille - toivottavasti yhteistyö on myös teidän mielestänne sujunut yhtä kivuttomasti.