Sileäkarvaisen collien kasvatusta vuodesta 2017 & lyhytkarvaisen mäyräkoiran kasvatusta vuodesta 2020 - Smooth Collie Breeding Since 2017 & Standard Smooth-haired Dacshunds Since 2020

Uutiset - News

12.11.2020 Tänään on suunniteltu tulevaisuutta. Lisätietoja myöhemmin täältä.

Some future plans have been made up. More info later here.

6.11.2020 Sekä Ansan että Rauhan pennut ovat varattuja.

All the puppies are reserved.

23.10.2020 Ansan ja Malkinin (tai Gilbertin) pennut syntyivät tänään. Pentuja on viisi, joista kaksi on narttuja ja kolme uroksia. Olen myöhemmin yhteydessä kotiehdokkaisiin.

Ansa and Malkin's (or Gilbert's) puppies were born in the afternoon. 2 bitches and 3 males so 5 in total. I will answer to the inquiries later.

5.10.2020 Odotuslista on täynnä eli en ota tällä hetkellä vastaan enää uusia pentutiedusteluja.

The waiting list is full so I don't receive new inquiries at the moment.

5.10.2020 Eetun ja Rauhan pennut syntyivät 3.10.2020. Kaksi urosta ja neljä narttua.

Eetu and Rauha's puppies born on October 3rd. Two males and four bitches.

26.9.2020 Ansa on tiine.

Ansa is pregnant.

7.9.2020 Rauha on ultrattu tiineeksi.

There were puppies in ultrasound.

1.9.2020 Pentutiedusteluihin vastaamisessa viivettä. Pyrin vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin viikon sisään niiden päiväyksestä.

Delay in answering puppy inquiries. I will answer all the inquiries during next seven days.

21.8.2020 Ansa on astuettu Malkinilla. Lisätietoja täältä.

Ansa has been mated with Malkin. More information here.

5.8.2020 Rauhan ja Eetun sivu löytyy täältä.

More information about Rauha and Eetu's planned litter here.

3.8.2020 Suunnitelmat muuttuivat ja Rauha astutettiin Eetulla tänään. Lisätietoja lähipäivinä.

Plans changed. Eetu and Rauha were mated today. More information in a few days.

26.7.2020 Rauhan juoksut ovat alkaneet.

Rauha's heat has started.

30.6.2020 Tulevia pentusuunnitelmia lisätty kotisivuille. Löydät ne tästä linkistä.

Future puppy plans added. You will find those here.

22.6.2020 Kotisivuja on hieman uudistettu ja selkeytetty yhdistämällä sivuja ja poistamalla turhia sivuja navigoinnin helpottamiseksi. Pahoittelen sivuilla mahdollisesti tänä aikana esiintynyttä häiriötä. Kevään pennut lisätään sivuille tällä viikolla.

Webpages are updated. I have removed unnecessary pages and put together some other ones for better navigation. The puppies born this spring will be added during this week.

1.6.2020 Kaikki pennut on varattu.

All the puppies are reserved.

18.5.2020 Ronyan ja Topin pennut syntyivät tänäaamuna sektiolla, sillä kaksi pentua oli juuttunut synnytyskanavaan: 3 urosta ja 4 narttua.

Ronya and Topi's puppies have born this morning via c-section because there were two puppies coming at the same time and got stuck: 3 males and 4 bitches.

5.5.2020 KAIKKI LYHYTKARVAISTEN MÄYRÄKOIRIEN PENNUT ALUSTAVASTI VARATTU.

ALL STANDARD SMOOTH-HAIRED DACSHUND PUPPIES BOOKED.

4.5.2020 Taygem Let Them Eat Cakes kyynärät 0/0, lonkat A/A ja selkä LTV0, VA1 (13. kylkiluupari vaillinainen).

Taygem Let Them Eat Cakes elbows 0/0, hips A/A and back LTV0, VA1 (T13 ribs undeveloped).

14.4.2020 Sijoitusnarttumme Diamondfox Absolute Rainbow Dash "Rauha" on PEVISA-tutkittu erinomaisin tuloksin: lonkat B/B, kyynärät 0/0, ei perinnöllisiä silmäsairauksia. Rauhalle on pentuesuunnitelmia loppuvuoteen, joista lisää myöhemmin.

Diamondfox Absolute Rainbow Dash "Rauha" has B/B hips, 0/0 elbows and eyes clinically clear. We have puppy plans for her in the end of the year, more info later.

13.4.2020 KAIKKI SILEÄKARVAISEN COLLIEN PENNUT VARATTU.

ALL SMOOTH COLLIE PUPPIES BOOKED.

12.4.2020 Mantan ja Eetun pennut syntyivät tänään sektiolla. Pentuja on yhteensä seitsemän, joista kolme on uroksia ja neljä narttuja. Kaikki pennut ovat alustavasti varattuja.

Manta and Eetu's puppies have born today, two males and four bitches.

9.4.2020 Lissu synnytti tänään kuusi pentua, joista kaksi olivat ruskeita uroksia keltaisin merkein, kaksi ruskeita narttuja keltaisin merkein ja kaksi ruskealaikullista narttua keltaisin merkein.

Lissu gave birth six puppies today. Two of them are brown males with yellow markings, two brown bitches with yellow markings and two brown dappled bitches.

17.3.2020 Ronya on astutettu Topilla. Pentuja toiveissa viikolla 21.

Ronya has succesfully been mated with Topi. We are hoping puppies at week 21.

9.3.2020 Lissu kävi tiineysultrassa ja sen mukaan odotettavissa on ainakin neljä pentua.

Lissu is going to have at least four puppies by the ultrasound today.

7.3.2020 Ronyalla on alkanut juoksu, joten toukokuun lopulle on toiveissa pentuja. Lisätietoja täältä.

Ronya has started her season so we are hoping puppies in the end of May. More information here.

10.2.2020 Lissu on astutettu onnistuneesti Kurtsilla. Pentuja toiveissa viikolla 16.

Lissu has succesfully been mated with Kurtsi. We are hoping puppies at week 16.

7.2.2020 Manta on astutettu onnistuneesti Eetulla. Pentuja toiveissa viikolla 16.

Manta has succesfully been mated with Eetu. We are hoping puppies at week 16.

31.1.2020 Lissulla on alkanut juoksu. Huhtikuulle toiveissa myös ensimmäinen kennelnimeäni kantava lyhytkarvainen mäyräkoirapentue. Lisätietoja löydät täältä.

Lissu has started her season. We wish the first Smooth Standard Dacshund litter under my kennel name next April. More about this litter here.

25.1.2020 Mantalla on alkanut juoksu, joten on aika julkaista pentusuunnitelmia tälle keväälle! Lisätietoja suunnitelmista löydät täältä.

Manta has started her season so it is time to publish our puppy plans for this spring. You can find more about them here.

15.1.2020 Sähköpostiin vastaamisessa viivettä pentukyselyiden takia.

There is a small delay in answering e-mails because of the puppy inquiries.

14.1.2020 Eetu kävi tänään PEVISA:n muk. silmätarkastuksessa ja silmät olivat kliinisesti terveet. Eläinlääkärinä toimi T. Illukka.

Eetu had an official eye examination today and his eyes were clinically healthy in 13 months of age.