Lue tämä

© Merja Uimonen

Jos olet kiinnostunut kasvattamistani lyhytkarvaisista mäyräkoirista tai sileäkarvaisista collieista ja harkitset pentua itsellesi, luethan alla olevan tekstin. Kirjoita luettuasi sähköposti, jossa kerrot kuka olet, koirataustastasi, toiveistasi pennun suhteen ja mitä aiot sen kanssa tehdä.

Kasvatustyöni perusajatus on fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan terve koira, joka soveltuu erilaisiin harrastuksiin ja on arjessakin sopeutuvainen: mutkaton monitoimikoira, josta on iloa omistajilleen mahdollisimman pitkään. Ulkomuodossa pyrin rodunomaisiin, hyvin liikkuviin koiriin, jotka ovat rakenteeltaan liioittelemattomia ja tasapainoisia. Sileäkarvaisissa collieissa tarkoituksenani on tuoda esiin ja säilyttää rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen liittyviä työkoiraominaisuuksia lammaspaimenena eli kohtuullinen saalisvietti ja paimennustaipumuksen testaaminen. Lyhytkarvaisissa mäyräkoirissa vaalin metsästyskoiran ominaisuuksia, mutta haluan korostaa rodun monipuolisuutta ja potentiaalia myös muissa lajeissa ja seurakoirana. Pohdin jokaisen yhdistelmän tarkkaan ja jokainen pentue toteutetaan sillä ajatuksella, että ottaisin siitä itsekin pennun. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat terveystutkittuja, mielellään MH-kuvattuja ja/ tai luonnetestattuja ja niillä on myös jotain käyttöpuolen tuloksia kertomassa koulutettavuudesta. Yhdistelmieni vanhemmat pyrkivät tasapainottamaan toisiaan niin luonteen, terveyden kuin ulkomuodonkin osalta. Olen avoin rotumme terveyteen liittyvissä asioissa, joten kaikki sellainenkin tieto, joka ei näy jalostustietojärjestelmässä, löytyvät koiriemme ja pentueidemme omilta sivuilta.

Myyn pennut perheenjäseniksi. Haluan niille rakastavat ja yhteistyökykyiset kodit, jotka ovat valmiita harrastamaan pennun kanssa tai joissa on vähintään kykyä ja halua koiran peruskoulutukseen, riittävään liikuntaan ja yhdessä tekemiseen koiran hyvää perushoitoa unohtamatta. Haluan tutustua potentiaalisiin pennunostajiin etukäteen ja valitsen kodit huolellisesti suosien tulostavoitteellisesti harrastavia koteja. Kaikilta kasvatinomistajilta vaadin yhteydenpitoa - haluan kuulla mahdollisista iloista ja suruista sekä sairauksista koiran elämän aikana, jotta pystyn kasvattamaan entistä varmemmalla tuntumalla riskit huomioiden. Sijoitan jokaisesta pentueesta 1-2 pentua jatkuvuuden varmistamiseksi.

Toivon, että kaikki kasvattini kävisivät viimeistään kahden vuoden iässä PEVISA-tutkimuksissa (collieilla kyynärät, lonkat ja silmät, mäyräkoirilla silmät ja mielel. selkä) ja myöhemmin luonnetestissä tai MH-kuvauksessa. Suosittelen myös paimennustaipumustestiin osallistumista. Näin sekä minä että kaikki muut rotua harrastavat saavat arvokasta tietoa tulevaisuutta varten kasvattamistani koirista sekä niiden vanhempien ja suvun terveydestä. Osallistun näihin rodulta pennun myyntihetkellä vaadittavien PEVISA-tutkimusten kustannuksiin maksamalla kasvattini terveyslähetteet. Jos kasvattini saavuttaa kansainvälisen muotovalionarvon (C.I.B), valionarvon jossakin SPKL:n alaisessa lajissa tai on SPeKL:n sääntöjen mukaan hälytyskelpoinen, omistaja saa seuraavan pennun ilmaiseksi erikseen sovittavasta kasvattamastani pentueesta. Pidätän kuitenkin oikeuden olla luovuttamatta pentua, mikäli omistaja ei ole osoittanut hyvää koiranpitoa. Kaikki edellä mainittu kirjataan sopimuksiin, jotka laaditaan Suomen kennelliiton laatimiin lomakkeisiin.

Pennut syntyvät ja kasvavat kotonamme tottuen arkielämään jo alusta pitäen. Erillisiä kenneltiloja ei ole. Pyrin käyttämään paljon aikaa pentujen käsittelyyn tarjoten niille monipuolisesti virikkeitä ja erilaisia positiivisia kokemuksia sisällä ja ulkona. Kaikki pennut luovutetaan rekisteröityinä, madotettuina, mikrosirutettuina, eläinlääkärin tarkastamina, virallisesti silmätarkastettuina (sileäkarvaiset colliet), mahdollisesti geenitestattuina ja hyvin sosiaalistettuina alkaen 7 viikon iässä. Pennuille saatetaan tehdä myös pentutestaus. Liitän pennunostajat heidän halutessaan myös Suomen Collieyhdistykseen/ Suomen Mäyräkoiraliittoon. Pennun mukaan saa kokoamani hyödyllisen pentupaketin, laatimani kattavat pennunhoito-ohjeet sekä tietenkin tukeni kaikkiin koiranpitoon liittyviin asioihin sen koko elämän ajaksi.

Huom! En varaa syntymättömiä pentuja. Alustavat varaukset vasta kotiehdokkaiden haastattelujen ja pentujen syntymän jälkeen.

My basic idea in my breeding is physically and mentally healthy dog which is suitable for any kind of sports and is adaptable in everyday life as well: an easy-going multi-function dog which brings joy to its owners as long as possible. I am aiming at well moving dogs who are not built that exaggerated but are balanced by appearance. My dream is to bring out and save working dog qualities as a shepherd of sheep in the breed even though you can't see collies nowadays too often doing what they were bred for. I consider every combination carefully. All the dogs I will use for my breeding are health checked, rather mental tested somehow and they also do have some results of dog sports to show their train-ability and nature as well. The parents of Taygem litters will try to balance each other in nature, health and appearance. Every upcoming litter of Taygem will be executed with the idea that I would also like to have a puppy of it.

First of all I will sell all the puppies as family members but I hope active and co-operative homes for them. Homes, who are ready to go in for dog sports and who has abilities and willingness at least for basic training, sufficient exercise and doing things together without forgetting good care. From every litter there is a possibility to get placement or co-owned smooths. I also want to get to know with the potential buyers beforehand and I choose the families carefully. I want the right puppy to have that right family for it. The most important thing is a loving home and happiness of the dog and its family. You need to be willing to stay in touch with the breeder.

I hope all my puppies will have their health checked in the age of 2, at least x-rays of elbows and hips, eye-checked and later mental tested. This is how I can get important information of my breeding for future. All contracts will be written in forms by Finnish Kennel Club.

Puppies will born in our home getting used to everyday life from the very beginning. We don't have separate space for kennel because we live in a row house. I try to use as much time as possible with the puppies offering them a lot of activities and different kind of positive experiences. The puppies will be registered, wormed, micro-chipped, vet-checked, officially eye-tested, possibly gene tested and well socialized in the age of 7 weeks when they can move to their new families and forever homes. I will probably get them puppy tested as well. The puppy buyers will get useful puppy packages collected by me and litter-specific memos compiled by me and certainly my support as a breeder for the dog’s lifetime.

NB! I don't book unborn puppies. Preliminary bookings will be made after interviews and labouring.