Lue tämä - Read This

© Merja Uimonen

Jos olet kiinnostunut kasvattamistani sileäkarvaisista collieista ja harkitset pentua itsellesi, luethan ensin alla olevan tekstin. Ennen yhteydenottoa mieti, mitä haluat ja odotat koiralta ja millaiset resurssit sinulla on sen hankkimista varten niin taloudellisesti kuin henkisesti. Näin minun on kasvattajana helpompi löytää sinulle sopiva pentu ja pennulle oikea koti. Jos rotu on sinulle entuudestaan vieras, siihen kannattaa perehtyä huolellisesti. Kasvattajana vastaan kaikkiin kysymyksiisi, joten ota rohkeasti yhteyttä.

If you are interested in having a Taygem smooth, please read the text below. I want you to think about what you're waiting for and want about a dog before contacting me. Think about your economic and mentally resources. If you are not familiar with the breed, take time to get to know in it. As a breeder I will answer to all of your questions so don't hesitate to contact me.

Kasvatustyöni perusajatus on fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan terve koira, joka soveltuu erilaisiin harrastuksiin ja on arjessakin sopeutuvainen: mutkaton monitoimikoira, josta on iloa omistajilleen mahdollisimman pitkään. Ulkomuodossa pyrin rodunomaisiin, hyvin liikkuviin koiriin, jotka ovat rakenteeltaan liioittelemattomia ja tasapainoisia. Haaveenani on tuoda esiin ja säilyttää rodussa sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen liittyviä työkoiraominaisuuksia lammaspaimenena eli kohtuullinen saalisvietti ja paimennustaipumuksen testaaminen. Pohdin jokaisen yhdistelmän tarkkaan ja jokainen pentue toteutetaan sillä ajatuksella, että ottaisin siitä itsekin pennun. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat terveystutkittuja, mielellään MH-kuvattuja ja/ tai luonnetestattuja ja niillä on myös jotain käyttöpuolen tuloksia kertomassa koulutettavuudesta. Yhdistelmieni vanhemmat pyrkivät tasapainottamaan toisiaan niin luonteen, terveyden kuin ulkomuodonkin osalta. Olen avoin rotumme terveyteen liittyvissä asioissa, joten kaikki sellainenkin tieto, joka ei näy jalostustietojärjestelmässä, löytyvät koiriemme ja pentueidemme omilta sivuilta.

Myyn pennut perheenjäseniksi. Toivon niille rakastavia ja yhteistyökykyisiä koteja, jotka ovat valmiita harrastamaan pennun kanssa tai joissa on vähintään kykyä ja halua koiran peruskoulutukseen, riittävään liikuntaan ja yhdessä tekemiseen koiran hyvää perushoitoa unohtamatta. Harrastukset saa omistaja tietenkin valita itse omien kiinnostusten ja koiran taipumusten mukaan eikä kisatavoitteita välttämättä tarvita. Collie on aktiivinen rotu ja uskon koiran olevan onnellinen, kun sillä on tekemistä ja sille on opetettu selkeät rajat. Haluan tutustua potentiaalisiin pennunostajiin etukäteen ja valitsen kodit huolellisesti. Toivon tulevilta kasvatinomistajilta myös yhteydenpitoa - haluan kuulla mahdollisista iloista ja suruista sekä sairauksista koiran elämän aikana, jotta pystyn kasvattamaan entistä varmemmalla tuntumalla riskejä välttäen. Kasvattajana haluan varmistaa, että oikea koti ja oikea pentu kohtaavat. Etsin myös vastuuntuntoisia ja yhteistyökykyisiä sijoituskoteja omille kasvateilleni ja mahdollisille tuontikoirille. Kasvattajat ja tulostavoitteellisesti harrastavat kodit ovat kuitenkin etusijalla.

Toivon, että kaikki kasvattini kävisivät viimeistään kahden vuoden iässä PEVISA-tutkimuksissa (kyynärät, lonkat ja silmät) ja myöhemmin MH-kuvauksessa tai luonnetestissä. Näin sekä minä että kaikki muut rotua harrastavat saavat arvokasta tietoa tulevaisuutta varten kasvattamistani koirista sekä niiden vanhempien ja suvun terveydestä. Näitä varten minulla on kasvattieni omistajille tarjolla porkkana ja osallistun rodulta pennun myyntihetkellä vaadittavien PEVISA-tutkimusten kustannuksiin maksamalla terveyslähetteet, joka kirjataan kauppasopimukseen. Kaikki sopimukset tehdään Suomen kennelliiton laatimiin lomakkeisiin.

Pennut syntyvät ja kasvavat kotonamme tottuen arkielämään jo alusta pitäen. Erillisiä kenneltiloja ei ole. Pyrin käyttämään paljon aikaa pentujen käsittelyyn tarjoten niille monipuolisesti virikkeitä ja erilaisia positiivisia kokemuksia sisällä ja ulkona. Pennut tullaan luovuttamaan rekisteröityinä, madotettuina, mikrosirutettuina, eläinlääkärin tarkastamina, virallisesti silmätarkastettuina, geenitestattuina (mitä ei vanhempien tulosten perusteella tiedetä) ja hyvin sosiaalistettuina alkaen 7 viikon iässä. Liitän pennunostajat heidän halutessaan myös ensimmäiseksi vuodeksi Suomen Collieyhdistykseen. Pennun mukaan saa kokoamani hyödyllisen pentupaketin, laatimani kattavat pennunhoito-ohjeet sekä tietenkin tukeni kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa koiran koko elämän ajan.

Huom! En ylläpidä odotuslistaa tai varaa syntymättömiä pentuja. Alustavat varaukset vasta kotiehdokkaiden haastattelujen ja pentujen syntymän jälkeen.

My basic idea in my breeding is physically and mentally healthy dog which is suitable for any kind of sports and is adaptable in everyday life as well: an easy-going multi-function dog which brings joy to its owners as long as possible. I am aiming at well moving dogs who are not built that exaggerated but are balanced by appearance. My dream is to bring out and save working dog qualities as a shepherd of sheep in the breed even though you can't see collies nowadays too often doing what they were bred for. I consider every combination carefully. All the dogs I will use for my breeding are health checked, rather mental tested somehow and they also do have some results of dog sports to show their train-ability and nature as well. The parents of Taygem litters will try to balance each other in nature, health and appearance. Every upcoming litter of Taygem will be executed with the idea that I would also like to have a puppy of it.

First of all I will sell all the puppies as family members but I hope active and co-operative homes for them. Homes, who are ready to go in for dog sports and who has abilities and willingness at least for basic training, sufficient exercise and doing things together without forgetting good care. Owners can choose sports by themselves from their and dogs' interests and tendencies of course. There is no need for actual competing. Collie is an active breed and I believe the dog is happy when it has something to do and you have taught it clear boundaries. I am also looking for responsible and co-operative families to place puppies with breeding terms. From every litter there is a possibility to get placement or co-owned smooths. I also want to get to know with the potential buyers beforehand and I choose the families carefully. I want the right puppy to have that right family for it. The most important thing is a loving home and happiness of the dog and its family.

I hope all my puppies will have their health checked in the age of 2, at least x-rays of elbows and hips, eye-checked and later mental tested. This is how I can get important information of my breeding for future. All contracts will be written in forms by Finnish Kennel Club.

Puppies will born in our home getting used to everyday life from the very beginning. We don't have separate space for kennel because we live in a row house. I try to use as much time as possible with the puppies offering them a lot of activities and different kind of positive experiences. The puppies will be registered, wormed, micro-chipped, vet-checked, officially eye-tested, gene tested (CEA, DM, MDR-1) and well socialized in the age of 8 weeks when they can move to their new families and forever homes. I will probably get them puppy tested as well. The puppy buyers will get useful puppy packages collected by me and litter-specific memos compiled by me and certainly my support as a breeder for the dog’s lifetime.